Kako obrazovati dječake da ne postanu nasilnici?

Kako obrazovati dječake da ne postanu nasilnici?

Pet, 14. Feb. 2020.


Svjetski mediji o obrazovanju


Pokret Me Too otkrio nam je kako je rodno nasilje prisutno u svakom segmentu društva – od učionica, preko radnih mjesta, do televizijskih programa. U nastojanju da se uhvati u koštac sa ovim problemom, u nekim segmentima američkog društva pojavljuju se programi obrazovanja dječaka u osnovnim i srednjim školama, kako bi bili spriječeni da razviju navike nasilnog ponašanja.

Odabrali smo otvoreni razgovor sa dječacima, na izravan, pažljivo planiran i iskren način, u kojem govorimo o rodnom nasilju od rane dobi, navodi Elizabeth Miller, direktorica Odsjeka medicine adolescenata i mladih na univerzitetu Pittsburgh.

Njen dvadesetogodišnji rad na istraživanju promjena ponašanja što vode ka seksualnom nasilju krunisan je rezultatima posljednje studije koju je objavio magazin pedijatrijske medicine JAMA. Ona je analizirala rezultate programa Coaching Boys into Men (Treniranje dječaka za muškarce), u kojem je učestvovalo preko hiljadu dječaka sportista, uzrasta između 10 i 14 godina, koji su pohađali srednju školu 41 Pennsylvania.

Program se odvijao u vidu petnaestominutnih sedmičnih razgovora koje su sa ovim đacima obavljali njihovi treneri na temu poštovanja djevojčica. Razgovaralo se o jeziku ponižavanja, dobacivanju, fizičkom i digitalnom nasilju, kao i o konceptu pristanka. Posebna pažnja posvećena je razbijanju predrasuda o tome šta znači biti muškarac, kao što je, recimo, vjerovanje da oni trebaju imati glavnu riječ u vezi s djevojčicama, odnosno da ne trebaju raditi kućne poslove.

Promovirani su stavovi zasnovani na rodnoj jednakosti, kao i odgovornost dječaka da reagiraju ukoliko primijete da se neko od njihovih vršnjaka prema djevojčicama ne odnosi sa poštovanjem. Ignoriranje ili smijeh nisu prihvatljivi.

Dječaci koji su prošli ovaj program navode da bi danas reagirali kad bi vidjeli neprimjereno ponašanje među vršnjacima. Također, oni imaju 76% manje šansi da razviju nasilno ponašanje u poređenju sa onima koji nisu prošli program, a poboljšala se i njihova sposobnost prepoznavanja nasilnog ponašanja i stavovi o rodnoj jednakosti.

Za profesoricu Elizabeth Miller od posebne je važnosti da đaci ne toleriraju nasilno ponašanje drugih.

Što se više mladi ljudi protive ovim praksama, to će te prakse postati neprihvatljivije. Na ovaj način ćemo promijeniti društvene norme ponašanja, kaže ona.

Peggy Orenstein autorica je knjige Dječaci i seks, u kojoj se bavi istom tematikom i gdje nastoji promovirati otvoren razgovor o seksu sa dječacima. U članku objavljenom u New York Timesu ona navodi rezultate studije, prema kojima većina srednjoškolaca priznaje da sa roditeljima nikad nije razgovarala o pogrdnim nazivima za žene ili o poštovanju i brižnosti prema seksualnim partnericama. U studiji je učestvovalo preko tri hiljade osoba, a čak 90% žena i djevojčica navelo je kako su bile žrtve seksualnog nasilja.

Možda se odraslima čini da su ove ideje svima bliske i da o njima ne treba razgovarati u krugu porodice, ali ako pogledamo kakvo je stanje danas, jasno nam je da dječaci ne razumiju šta se događa, poručuje Peggy Orenstein.

Izvor: HuffPost: How To Stop Boys From Becoming ‘Me Too’ Perpetrators

© 2020 Mamine dileme
Design by Creative 24/7