Planeta Zemlja: Prvi put u historiji broj starijih osoba premašuje broj djece

Planeta Zemlja: Prvi put u historiji broj starijih osoba premašuje broj djece

Pon, 22. Jul. 2019.


1960 godine stopa fertiliteta na svijetu je bila visoka i iznosila je skoro petero djece po ženi. Skoro 60 godina kasnije taj broj se  prepolovio i sada iznosi 2,4. 


Istraživanja UN- a pokazuju da na našoj planeti  trenutno živi oko 705 miliona ljudi starijih od 65 godina i 680 miliona djece do četiri godine. Vjeruje se da po prvi put u historiji ljudskog roda broj starijih osoba premašuje broj djece. Naučnici još uvijek nisu sigurni kakve posljedice po svjetsku ekonomiju će ovaj trend imati ako se produži u budućnosti ali su saglasni u tome da je potrebno podsticati povećanje nataliteta.

Šta kaže historija?

Prema Svjetskoj banci, 1960 godine stopa fertiliteta na svijetu je bila visoka i iznosila je skoro petero djece po ženi. Skoro 60 godina kasnije taj broj se  prepolovio i sada iznosi 2,4. Istovremeno, društveno-ekonomski napredak je koristio onima koji  tek dolaze. 1960. godine ljudi su u prosjeku živjeli nešto više od 52 godine; trenutni životni vijek dostigao je 72 godine . To znači da svi živimo duže i zahtijevamo sve više i više resursa dok starimo, povećavajući pritisak u oblastima kao što su penzije i zdravstveni sistemi.

Starije populacije

Problem starenja stanovništva u razvijenim zemljama je oštriji. Oni imaju tendenciju da imaju nižu stopu nataliteta iz niza razloga koji su uglavnom vezani za ekonomsko bogatstvo - stope smrtnosti djece su niže, kontrola rađanja je lako dostupna i podizanje djece može biti relativno skupo. U tim nacijama žene često imaju djecu kasnije u životu, pa tako imaju i manje djece.

© 2020 Mamine dileme
Design by Creative 24/7