Delić: Usvajanje zakona prvi je korak da se djeci rođenoj zbog rata vrati dostojanstvo

by maminedi

Tekst: Nermina Omerbegović, FOTO FENA /

SARAJEVO, 28. jula (FENA) – Predstavnički i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su i u javnu raspravu uputili Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, a kao posebna kategorija civilnih žrtava rata su osobe-civili koja su preživjele seksualno zlostavljanje ili silovanje.

Zakon je definirao da su civilne žrtve rata civilne osobe kod kojih su tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, usljed ranavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo tjelesno ili mentalno oštečenje organizma ili značajno narušeno zdravlje, kao i nestanak ili pogibiju te osobe.

Kao posebna kategorija su i osobe-civili koji su preživjeli seksualno zlostavljanje ili silovanje, a u zakon se uvodi nova kategorija – djeca koja su rođena iz čina ratnog silovanja, čime se rješava jedno izuzetno važno humano pitanje vezano za nevidljivost te populacije.

Specijalistica neuropsihijatrije, psihoterapeutkinja, istraživačica i aktivistica za ljudska prava doktorica Amra Delić, koja je i osnivačica Udruženja “Zaboravljena djeca rata” pozdravila je usvajanje Nacrta zakona koji nagovještava društveno i pravno priznavanje kategorije djece rođene iz čina ratnog silovanja kao civilnih žrtava rata.

– Društveno i pravno priznavanje statusa te kategorije djece vrlo je značajno jer zajedno sa nedavnom odlukom Vlade Brčko Distrikta da im prizna status civilne žrtve rata, predstavlja presedan na međunarodnoj pravnoj sceni – kazala je Delić u izjavi za Fenu.

Kaže da su potrebe i vulnerabilnosti djece rođene zbog rata širom svijeta bile zanemarivane, a njihova prava ignorirana ili kršena u kontekstu kako je to formulirano Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih nacija.

– Prije i iznad svega, priznavanje statusa vrlo je značajno i iz perspektive te populacije djece i njihovih majki, jer bi priznavanje njihove vulnerabilnosti ujedno značilo prepoznavanje i priznavanje negativnih životnih iskustava, stigmatizacije i diskriminacije koje su obilježile njihovo odrastanje – pojasnila je.

Sve to uzrokovalo je posljedičnu patnju koja je i naučno utvrđena istraživanjem koje je Delić uradila među djecom rođenom zbog rata u Bosni i Hercegovini tokom 2016. i 2017. godine u okviru doktorskih studija HORIZON 2020 Međunarodne istraživačke mreže Marija Kiri Sklodovska EU “Djeca rođena zbog rata: prošlost, sadašnjost i budućnost”.

Delić je naglasila da je priznavanjem statusa civilne žrtve rata za djecu rođenu zbog rata prvi značajan korak kojim se toj nedužnoj i nepravedno zapostavljenoj djeci vraća dostojanstvo, osjećaj povjerenja, zaštite i pripadanja, te trasira put ka oporavku i posttraumatskom rastu uspostavljanjem institucionalne podrške, pružanjem organizirane brige društva i ostvarivanjem pripadajućih prava.

Nakon što su oba doma Federalnog parlamenta usvojila Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata on će biti upućen u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

0 comment
0

You may also like