Fond zdravstvenog osiguranja RS refundira prenatalne testove trudnicama

by Meliha mzisko

 

15. februara 2024.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) objavio je plan za refundiranje troškova prenatalnih testova trudnicama koje su u protekloj godini same financirale ove testove, a ova praksa će se nastaviti i u budućnosti.

Kako su istakli iz Fonda, s obzirom na proteklo razdoblje od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a uz činjenicu da Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske (UKC RS) još nije završio proceduru vezanu uz prenatalne testove, FZO RS je odlučio refundirati troškove testova trudnicama koje su ih same plaćale. Cilj ove mjere je omogućiti pristup ovom pravu u praksi, bez obzira na kašnjenje u postupku UKC RS.

Iako Zakon i Program ne predviđaju izričite refundacije za ove testove, FZO RS najavljuje izmjene propisa kako bi ubuduće počeo refundirati ovo pravo. Definirat će i cijenu testa koju će priznavati prilikom refundacije, usklađujući je s praksom za ostale zdravstvene usluge.

Pravo na neinvazivno prenatalno testiranje (NIPT) definirano je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS, a trudnice koje ih žele moraju ih predložiti nadležni ljekar iz ugovorene zdravstvene ustanove. Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju od strane Fonda je godinu dana od pružanja zdravstvene usluge.

Fond također podsjeća na druge novosti u vezi sa zdravstvenim pravima trudnica u RS, uključujući isplatu punog iznosa plate tijekom bolovanja zbog bolesti ili komplikacija u trudnoći te mogućnost obavljanja trećeg postupka vantjelesne oplodnje u inozemstvu nakon dva neuspjela pokušaja u Republici Srpskoj.

Iako je Zakon o zdravstvenom osiguranju RS stupio na snagu u septembru 2022., primjena prava na besplatan prenatalni test zastala je zbog odlaganja u postupku UKC RS koji još nije potpisao ugovor s ovlaštenom laboratorijom za testiranje. Ministar zdravlja Alen Šeranić izrazio je nadu u skore korake u rješavanju situacije. Fond također poziva na strpljenje dok jasno definiše proceduru za refundaciju

0 comment
0

You may also like