Kako medicinske sestre-tehničari u Bosni i Hercegovini vide svoju profesiju?

by maminedi

U okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (Faza II) provedeno je istraživanje „Kako medicinske sestre-tehničari u Bosni i Hercegovini vide svoju profesiju?”, na temu sestrinske profesije i migracija. Cilj ovog istraživanje bio je da se dobiju saznanja o tome šta medicinske sestre-tehničari misle o statusu svoje profesije u Bosni i Hercegovini i o tome kako da se odgovori na opravdana očekivanja za njeno unapređenje.

Rezultati istraživanja provedenog elektronskim putem, uz učešće 93 ispitanika, objavljeni su na: http://www.fondacijafami.org/Download/Fondacija%20fami%20-%20Kratka%20analiza%20rezultata%20upitnika%20o%20migracijama.pdf .

Tokom istraživanja prikupljeni su i prijedlozi ispitanika za poboljšanje ili promjene u sestrinskoj profesiji u Bosni i Hercegovini a koji obuhvataju sljedeće: jačati kompetencije medicinskih sestara-tehničara, provesti sistematizaciju profesije, uključiti medicinske sestre-tehničare u procese donošenja odluka i promovisati sestrinsku profesiju u društvu.

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (Faza 2) implementira se od decembra 2017. godine i nastavak je višegodišnje podrške Vlade Švajcarske ovoj programskoj oblasti čiji je profesionalni doprinos u očuvanju zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine imao poseban značaj u borbi protiv pandemije COVID-19. Implementatori projekta su Fondacija Fami i Univerzitetska bolnica Ženeva (HUG), u saradnji s partnerskim institucijama iz oblasti zdravstva i obrazovanja, sa različitih nivoa u Bosni i Hercegovini. Projekat ima tri komponente: Profesionalno okruženje medicinskih sestara i tehničara; Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži; Javno obrazovanje u sestrinstvu, a završava se u novembru 2021. godine.

Rezultati istraživanja

Čak i više nego ranije, medicinske sestre-tehničari širom Bosne i Hercegovine su profesionalnim
doprinosom odigrali ključnu ulogu u očuvanju zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine, boreći se
protiv pandemije COVID-19.
Da bismo saznali šta medicinske sestre-tehničari misle o statusu svoje profesije u BiH i o tome kako
da se odgovori na opravdana očekivanja za njeno unapređenje, Projekat jačanja sestrinstva u BiH
(ProSes) je proveo istraživanje. Od 300 osoba na čije imejl adrese je upućen upitnik, 93 su uzele
učešće.
Kao i svako drugo istraživanja, i ovo ima određena moguća ograničenja:
(i) odstupanje zbog neodgovarajućeg odabira ispitanika (ispitanici su upoznati sa projektom, te
stoga vjerovatno i sa njegovim ciljevima i aktivnostima)
(ii) demografsko odstupanje zbog velikog broja ispitanika starosti preko 35 godina (84%), što ne
odražava stvarnu starosnu strukturu unutar sestrinske profesije
(iii) veliki udio ispitanika na rukovodećim pozicijama (63%) u odnosu na one koji rade sa pacijentima
(iv) veća zastupljenost medicinskih sestara-tehničara sa primarnog (61%) u odnosu na sekundarni
i tercijarni nivo zdravstvene zaštite
Stoga, rezultati nužno ne odražavaju stavove svih medicinskih sestara-tehničara u BiH.

Na kraju upitnika ispitanicima je data mogućnost da predlože šta je potrebno poboljšati ili promijeniti u sestrinskoj profesiji u BiH. Sama činjenica da je 99% ispitanika dalo svoje prijedloge govori nam da je potrebno uložiti još truda i rada da se podrži i osnaži sestrinska profesija u BiH.
U nastavku su izdvojeni neki od njih:
• Jačati kompetencije medicinskih sestara-tehničara
• Provesti sistematizaciju profesije
• Uključiti u procese donošenja odluka
• Promovisati sestrinsku profesiju u društvu

0 comment
0

You may also like