O nama

by maminedi

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj tekst prije nego počnete koristiti portal  www.maminedileme.ba koji održava Agencija UX  (u daljem tekstu „Portal“). Pristupanjem ovom Portalu  ili njegovim korišćenjem pristajete na dole navedene odredbe, koje s vremena na vrijeme mogu biti ažurirane i u takvom obliku postavljene na Portal.

INFORMACIJE

Agencija UX  kao vlasnik Portala  će uložiti razumne napore kako bi se na Portalu našli tačni i aktuelni podaci.

PRIRODA PORTALA

Portal pruža informacije i savjete za porodicu s posebnima akcentom na majčinstvo, bračni život i karijeru. Portal www.maminedileme.ba  sastavni je dio TV emisije Mamine dileme. Informacije pružene na Portalu  nisu zamjena za pregled, dijagnozu ili liječenje kod ljekara ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Vi ste sami odgovorni za procjenu tačnosti, potpunosti, korisnosti i upotrebljivosti mišljenja, savjeta, usluga i drugih informacija pruženih na Portalu. Naročito ako imate bilo kakav zdravstveni problem ili su Vaša beba ili dijete bolesni, savjetujemo Vam da se obratite ljekaru. Ne koristite bilo kakve lijekove ili tablete bez prethodnog savjetovanja sa Vašim ljekarom ili farmaceutom o tome koliko je lijek siguran  za odrasle (naročito trudnice) ili djecu mlađeg uzrasta.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Agencija UX  neće biti odgovorna ni za kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja nastane iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Portala  ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti/netačnosti u njegovom sadržaju.

Vi ste odgovorni za to da Vaš računar ispunjava sve potrebne tehničke specifikacije za korišćenje Portala .  Također ste saglasni sa time da mi ne možemo i ne garantujemo da bilo koji materijal preuzet sa Potala  neće biti zaražen, imati viruse i/ili kod destruktivne prirode. Vi ste odgovorni za sprovođenje neophodnih procedura i virusnih provjera (uključujući antivirusne i druge sigurnosne provjere).

LINKOVI NA DRUGE STRANICE

Na PORTALU možete naći hipertekstualne veze ka drugim internet stranicama koje održavaju druge firme/osobe. Ovo ne znači da je Agencija UX povezana sa ovim drugim web stranicama ili njihovim vlasnicima. Namjera naše agencije je da Vas informiše o temama koje Vas mogu zanimati ali ni ona niti njeni zaposleni ili njeni saradnici ne mogu imati nikakvu odgovornost za sadržaj i informacije koje sadrže druge stranice. Ako pristupate bilo kojoj drugoj stranici, saglasni ste da je ona nezavisna od Portala  i da mi nemamo kontrolu nad sadržajem ili dostupnošću te stranice.  Pored toga, stavljanje veze ka bilo kojoj drugoj stranici ne znači da Agencija UX podržava ili prihvaća bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili korišćenje takve stranice  i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili navodni gubitak prouzrokovan kroz ili u vezi sa korišćenjem ili povođenjem za bilo kojim takvim sadržajem, dobrom ili uslugom dostupnom na tom ili kroz tu stranicu  ili izvor. Za sve što se tiče bilo koje spoljašnje veze potrebno je obratiti se administratoru ili web masteru dotične stranice.