Prijava djeteta

by maminedi

PRIJAVA NOVOROĐENE DJECE:

Za djecu rođenu na području Bosne i Hercegovine, nadležnost za upis u matičnu knjigu rođenih i državljana se vrši po mjestu prebivališta/boravišta majke, te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava/zahtjev
 • Potvrda o rođenju djeteta
 • Vjenčani list roditelja
 • Prijava prebivališta za roditelje
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH za roditelje
 • Lične karte roditelja (na uvid)

PRIJAVA DJECE ROĐENE VAN BRAKA:

 • Prijava/zahtjev
 • Potvrda o rođenju djeteta
 • Rodni list majke (ne stariji od trideset dana)
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH za roditelje
 • Zapisnik o priznanju očinstva (ukoliko isti posjeduje)
 • Prijava prebivališta za roditelje
 • Lične karte roditelja (na uvid)

Napomena: Rok za prijavu rođenja djeteta je trideset dana. Nakon isteka ovog roka prijava rođenja vrši se putem službe za opću upravu koja nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje o upisu u matičnu knjigu rođenih.

0 comment
0

You may also like