Što svaka trudnica mora znati o visokom tlaku/pritisku? Liječnica objasnila kako izgleda liječenje

by maminedi

Pripremila: doc. dr. sc. Živka Dika, internist nefrolog

Što svaka trudnica mora znati o visokom tlaku? Liječnica objasnila kako izgleda liječenje

Hipertenzivni poremećaji prisutni su u oko 5-10 % trudnoća širom svijeta i jedan su od glavnih uzroka pobola i smrtnosti majke, fetusa i novorođenčadi.

Ovi poremećaji uključuju postojeću (kroničnu) arterijsku hipertenziju, dijagnosticiranu prije trudnoće ili prije 20. tjedna trudnoće te gestacijsku hipertenziju koja se javlja poslije 20. tjedna trudnoće. Preeklampsija je trajna arterijska hipertenzija koja se razvija poslije 20. tjedana trudnoće ili tijekom postpartalnoga razdoblja (poslije porođaja), i može se klinički prezentirati proteinurijom (povišenim proteinima u mokraći) sa ili bez edema (oticanja) i/ili drugim poremećajem funkcije organa majke (neurološkim, hematološkim, jetrenim itd.).

Točno mjerenje krvnoga tlaka ključno je za dijagnozu, klasifikaciju arterijske hipertenzije i za počimanje liječenja bez obzira na status trudnoće. Budući da su živini tlakomjeri zabranjeni za korištenje u EU, obično se koriste aneroidni uređaji, iako zahtijevaju kalibraciju i manje su precizni. Nekoliko oscilometrijskih automatiziranih uređaja validirano je u trudnica, uključujući one s gestacijskom hipertenzijom i preeklampsijom.

Dijagnoza arterijske hipertenzije u trudnoći postavlja se na temelju izmjerenih vrijednosti tlaka u ordinaciji, i to barem 2 mjerenja povišenog tlaka u razmaku od 4 sata (tlak viši 140/90 mm Hg). Budući da je fenomen bijele kute (povišeni ordinacijski izmjereni tlak u odnosu na izvanordinacijski tlak samomjerenjem ili 24-satnim mjerenjem tlaka) čest u trudnoći, u isključivanju istoga može nam pomoći kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (KMAT).

Hipertenzija bijele kute označava povišene vrijednosti tlaka (više do 20/10 mm Hg) u inicijalnim mjerenjima nakon postavljanja KMAT uređaja, dok je ostatak svih mjerenja uredan (normotenzija), a odnosi se isključivo na neliječene pojedince. Naime, hipertenzija bijele kute tijekom trudnoće može se razviti u trajnu arterijsku hipertenziju pa se preporuča mjerenje tlaka u samokontroli (kod kuće ili u ljekarni).

Većina žena s kroničnom hipertenzijom ima primarnu hipertenziju (nepoznati uzrok). Obrada drugih uzorka hipertenzije preporuča se u svih žena mlađih od 40 godina s kroničnom arterijskom hipertenzijom, u žena u kojih je hiperenzija teška i/ rezistentna na liječenje, onih s negativnom obiteljskom anamnezom hipertenzije ili kada postoje laboratorijski nalazi kao što su hipokalemija, povišeni kreatinin i/ili albuminurija u ranoj trudnoći.

Iako u liječenju arterijske hipertenzije u trudnoći primarno sudjeluju ginekolozi, ono često zahtijeva multidisciplinaran pristup i suradnju i drugih specijalnosti osobito kod prisutnih drugih bolesti i/ poremećaja u trudnice i/ fetusa: neonatologa, nefrologa, hipertenziologa, kardiologa, anesteziologa, farmaceuta, medicinskih sestara i babica. Od lijekova u liječenju hipertenzije u trudnoći najčešće se koristi metil-dopa. Ako liječenje ovim lijekom nije dostatno za kontrolu hipertenzije, mogu se uvesti drugi antihipertenzivi poput nifedipina / amlodipina / urapidila / metoprolola / labetolola itd. u konzultaciji sa specijalistom. Određene skupine antihipertenziva se ne primjenjuju u trudnoći zbog štetnog djelovanje na rast i razvoj ploda. Stoga, u odabiru antihipertenziva je važan individualiziran pristup s posebnom pažnjom na druge čimbenike rizika poput postojeće bolesti srca ili bubrega, pretilost i šećerne bolesti.

Budući da žene s hipertenzivnim poremećajima u trudnoći imaju povećani rizik od razvoja arterijske hipertenzije i drugih kardiovaskularnih bolesti poput moždanog udara i ishemijske bolesti srca kasnije tijekom života, preporuča se samomjerenje arterijskog tlaka te idealno jednogodišnje kontrole liječnika obiteljske medicine, po potrebi specijaliste nefrologa i/kardiologa kako bi se izbjegle komplikacije u sljedećim trudnoćama i smanjio kardiovaskularni rizik majke u budućnosti. Osim toga, sve žene s arterijskom hipertenzijom u trudnoći trebale bi imati kontrolu tlaka i analizu mokraće šest tjedana poslije porođaja te kroničnu arterijsku hipertenziju potvrđenu KMAT-om.

0 comment
0

You may also like